شما اینجا هستید: والدین / تاثیر تنهایی بر کاهش قدرت حافظه